NOU AXIOMA - Material de l'alumne

Educació Infantil - 4 anys
Quadern Connexió
Quadern amb 24 fulls de treball, amb adhesius i encunys per completar les activitats dels fulls.
Es tracta d’un quadern per treballar les matemàtiques de manera lúdica i divertida. L’infant observa amb atenció un grup d’imatges per tal de poder-les associar, relacionar i ser capaç de vincular-les de manera automàtica amb els seus coneixements.
Quadern Connexió 4 anys
Carpeta Enigma
Carpeta amb 21 fulls de treball i fulls i cartolines diverses: full mirall, full transparent, velleda etc.
Planteja reptes diversos sobre suports diferents per treballar, de manera funcional i significativa, tots aquells aspectes relacionats amb el raonament lògic, la numeració i el càlcul, la geometria, la mesura i una primera aproximació a l’estadística.
Carpeta Enigma 4 anys
Material manipulable
La carpeta conté alguns materials manipulables per tal de poder experimentar amb les matemàtiques i fer de l’aprenentatge un joc.
Conté: una base de cartró circular negre i peces de mosaic per fer mandales, seriacions..., un comptagotes, un pot de plàstic amb visor i una quadrícula.
Material manipulable 4 anys
Tornar