NOU AXIOMA - Guia d'aula

Educació Infantil - 4 anys
Guia d'aula
La guia d’aula ofereix tot tipus de recursos perquè pugueu adaptar la proposta a la vostra realitat en funció del vostre grup i dels vostres alumnes. Conté tots aquells recursos didàctics, idees i plantejaments d’activitats que ajuden a posar en pràctica el projecte a l’aula.
Guia d'aula
Faristol del Quadern Connexió
Faristol del quadern Connexió per poder-lo tenir a l’aula i treballar de manera col·lectiva. També projectable a la PDI.
Faristol Connexió 4 anys
Tornar