NOU AXIOMA - Material per a l'aula

Educació Infantil - 5 anys
Material d'aula
Un bagul ple de materials manipulables que permeten l’experimentació i, a partir de les preguntes obertes, els reptes i el plantejament d’hipòtesis o anticipacions, podreu ajudar l’infant a conscienciar-lo de les experiències viscudes. A més, aquests materials faciliten el pas cap a l’abstracció i la representació simbòlica.
Material d'aula 5 anys
Tornar